Sbor dobrovolných hasičů Karlova Studánka byl založen jako jeden z posledních "předválečných"sborů, dle kroniky, roku 1933. Jiné prameny uvádějí, že tzv. německá jednotka vznikla již roku 1931 (toto datum logicky používáme). Po odsunu němců po válce byl založen roku 1947 sbor nový – „český“, z čehož vyplývá, že náš sbor má již dlouhého trvání i historii. Naše jednotka byla primárně zřízena z důvodu ochrany místních dřevěných budov před požáry a jinými podobnými událostmi. Po svém založení sbor disponoval dle dobových pramenů 72  členy - 58 mužů a 14 žen. Z tohoto aspektu můžeme usuzovat, že členství u hasičů bylo "prestižní" záležitostí. Dnes je sbor tvořen 18-ti členy různých věkových i sociálních skupin ovšem aktivní jádro sboru představuje výjezdová jednotka zařazena jako JPO II. Tuto tvoří 12 členů převážně z řad studentů,  jak vysokoškoláků, tak i středních škol. Po revoluci prošel sbor i jednotka mnohými změnami. Nejcitelnějším impulsem k obměně byl dnes již snad legendární požár hotelu Hubertus, kdy se jednotka dostala do povědomí dotačního systému, a tak  začalo přidělování potřebného vybavení. v novodobé historii je velitelem jednotky a hlavním tahounem pan Martin Chuda, starostou sboru pak Michal Macek. Současný vozový park výjezdové jednotky je tvořen 2 výjezdovými vozy. Novou cisternou cas 25 a lehké terenní vozidlo UAZ ovšem předěláno na vozidlo hasičské, určené do náročného terénu, se kterým jezdíme k zásahu nejčastěji.Jako sbor se snažíme být aktivní.